Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Kitpack® OP-flerkomponentsystem

Der ligger mere bag

Kitpack forkorter OP-forberedelsen enormt. Alt er klart på få sekunder, komplet og sterilt — til et helt team og til enhver specifik operation. Med Kitpack er man nærmere patienten. Netop i de faser, hvor hvert eneste sekund tæller, spares der vigtig tid, som måske kan have betydning for overlevelsen. Hvert sæt består af de brugsklare komponenter efter kundernes valg –
indikationsrigtigt sammensat. Ud over forbindsstoffer af forskellig art og mængde samt OP-afdækninger og OP-beklædning er også andre medicinske engangsartikler indbefattet. Efter de medicinske produktrådgiveres omhyggelige analyse og rådgivning finder sammensætningen af Kitpacks til kunderne sted, hvad enten det gælder indgreb inden for almen kirurgi, ortopædi eller andre discipliner. Herunder tager L&R hensyn til kundernes krav. Indholdet sammensættes efter en individuel behovsanalyse.

Merværdi

Med Kitpack optimerer brugeren sit ressourceforbrug, reducerer arbejdstiden, belægningstiden og andre omkostninger — under fuld sikkerhed og med den nødvendige fleksibilitet. L&R sørger for, at kunderne altid har det nødvendige Kitpack til rådighed til enhver situation. Kunden har mulighed for at vælge:

 • fuldstændig lagerføring af den samlede ordremængde hos kunden
 • individuel levering svarende til successiv ordrelevering fra L&R’s logistikcenter

For at der ikke skal opstå nogen flaskehalse, informerer L&R kunden om de resterende ordremængder, så denne kan afgive yderligere ordrer i god tid.

Hver dag stoler mennesker på L&R-medicinprodukters kvalitet. En kvalitet, der kan redde liv. I bevidsthed om dette ansvar har L&R implementeret en verdensdækkende kvalitetssikring, der overstiger de lovmæssige krav og fastlægger egen målestok for deres ydelser.

 • Anvendelse af højkvalitetsprodukter
 • Tilpassede, interne processer

  • kompatibilitetskontrol
  • fysisk egnethed

 • Effektive kontroller

  • varetilgangskontrol
  • proceskontrol
  • slutkontrol

Besparelse på omkring 30 % (i processen!)

Kilde: Bestemmelse af besparelsespotentialer via modullevering med eksempel i forbundstyske sygehuse, økonomiingeniør Alexander Banach, industriingeniør Stefanie Scheyer, 2.4.2003, TFH Berlin.

Ethvert Kitpack råder over to dokumentationsetiketter med alle relevante informationer, som er anbragt på sterilemballagen.

 • Overdragelse bortfalder, etiketten kan omgående anvendes af den assisterende sygeplejerske som dokumentation
 • handy format for OP-journalen
 • Kitpack indeholder EAN 128 på alle emballeringstrin

  • inklusive lot-nummer
  • inklusive holdbarhedsdato
  • inklusive artikelnummer

Pakningsrækkefølgen justeres nøjagtigt efter de interne forløb for specielt at støtte optimeringen af OP-forberedelsestiden. Ved hjælp af
en afstemt steriliseringsmetode skaber Kitpack grundlaget for den størst mulige sikkerhed ved enhver OP.

Fordele

 • giver stor tidsbesparelse, da sammensætningen af enkeltkomponenter inden operationen bortfalder
 • reducerer logistik- og administrationsarbejdet, da bestillingsprocessen for indkøbsafdelingen forenkles
 • giver mere sikkerhed under operationen, da risikoen for kontamination reduceres, når sterile produkter åbnes og overrækkes. Infektionsprofylaksen forbedres således.
 • letter dokumentationen af de under operationen anvendte materialer, da kun en etiket dokumenterer alle relevante informationer
 • øger omkostningernes gennemskuelighed, da omkostningerne pr. behandling er hurtigere og lettere at indplacere end ved enkelte komponenter

Oversigt over komponenterne

L&R-produkter 

 • Raucodrape OP-afdækninger
 • OP-forbindsstoffer
 • Sentinex OP-kitler
 • medicinske handsker
 • hygiejneprodukter
 • Raucodrape incisionsfilm

OP-engangskomponenter 

 • drænsystemer
 • engangssprøjter og -kanyler
 • engangsskalpeller og -skalpeller
 • infusionssystemer
 • katetre
 • suturmaterialer
 • øvrige engangskomponenter, der kan integreres i sterilisationscyklussen

 

 

Anvendelsesområder

 • specielt beregnet til anvendelse på OP-området

Egenskaber

 • sammensat individuelt iht. kundens ønsker
 • indeholder alle nødvendige medicinske engangsprodukter til OP
 • sterilt og brugsklart
 • kompakt og korrekt pakket til OP