Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Erklæring om socialt engagement

  • Den utvetydige forpligtelse til beskyttelse af vores miljø er en vigtig retningslinje for vores virksomheds aktiviteter. Vi efterkommer hermed vores mangeårige tradition samtidig med, at konkurrenceevnen forbedres.
  • Økologisk bæredygtige aktiviteter begynder allerede, når produktet udvikles og omfatter også selve produktionen og udleveringen samt anvendelse og bortskaffelse af vores produkter.
  • Inden for alle virksomhedens områder går vi ind for ressourcebesparende processer og produktionsmetoder, miljøvenlige materialer og en miljøvenlig og energibesparende logistik.
  • Vi påtager os vores ansvar ved en systematisk optimering af definerede områder samtidig med, at alle medarbejdere inddrages og ved samarbejde med kunder, leverandører og serviceudbydere.
  • Vi bekender os til at overtage et socialt ansvar for vores medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet.
  • Grundlaget herfor er de internationalt anerkendte sociale, kulturelle og etiske værdier, de til enhver tid gældende lovbestemmelser og standarder samt vores interne retningslinjer for overensstemmelsesprincippet. Lige muligheder for alle - uanset køn, religion, etnisk og social oprindelse, er væsentlige punkter for os.
  • Udvikling og kvalificering af vores medarbejdere er en afgørende faktor for den langsigtede succes hos L&R. Vores ansvar over for samfundet omfatter også uddannelse og videreuddannelse af vores kunder, der er i direkte og indirekte kontakt med vores produkter og serviceydelser.
  • Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt sikkerhed for patienter og brugere under anvendelse af vore produkter.
  • Ydermere engagerer vi os i vores samfund ved at tilbyde attraktive uddannelsespladser, ved hurtig hjælp i katastrofe- og krisesituationer samt ved målrettet støtte til udvalgte sociale projekter.