Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Forskning og innovation

På udkig efter det bedste

Egne forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør basis for vores virksomheds årtier lange succes. Således tager vores investeringer i omfattende forskninger for det første udgangspunkt i udvikling af nye produkter og for det andet gælder det om at optimere gennemprøvede koncepter. Målet er til stadighed at finde den bedste løsning for patienter og brugere.

At ramme de individuelle behov med nøjagtigt tilpassede løsninger. Innovativt er det, som kunden har gavn af.

Målet for L&R's udviklingsaktiviteter er løbende at skabe bedre produkter, som er optimeret i overensstemmelse med økonomiske og miljømæssige krav. Derfor forsker L&R i de skiftende krav til lægers og plejepersonales arbejde — og har specielt blikket rettet mod deres sociale behov. Også de miljømæssige virkninger er i fokus for udviklingsaktiviteterne. Vi ser det som vores opgave at tilbyde alle vores kunder verden over let anvendelige og økonomisk attraktive produkter og serviceydelser. Derfor integrerer vi vores datterselskaber og partnere i hele verden nøje i produktudviklingen og sikrer dermed samtidig en verdensomspændende succes for vores produkter.

Her bæres vi af den overbevisning, at en løsning skal være holistisk for at være en succes på langt sigt: Plejemæssige krav skal opfyldes i lige så høj grad som den behandlingsmæssige aktivitet. For at nå de bedste resultater og opfylde de økonomiske krav arbejder L&R i internationale udviklingscentre. I centrum står sikkerheden og anvendelsen for kunder og patienter.

En anden byggesten, der bidrager til, at disse anstrengelser skal lykkes, er den intensive dialog, der i praksis føres mellem L&R og læger og plejepersonale. Derfor har vi etableret et samarbejde med faglige rådgivere hos vores kunder lokalt og udviklet vores egen innovationsproces. På denne måde lykkes det os at inddrage de nyeste tendenser og kundekrav i udviklingen af nye produkter, så de påvirker udviklingen af nye produkter og at informere vores kunder om forbedrede behandlingsmuligheder. Vi stiller jævnligt vores faglige viden til rådighed ved talrige serviceydelser og uafhængige faglige publikationer.

Her findes faglige publikationer, som baserer på omfattende forskningsarbejder i forbindelse med L&R's produktudvikling og -optimering.