Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Indkøb og anskaffelse

En vigtig byggesten i værdiskabelseskæden

Anvendelse af højkvalitative råstoffer er i høj grad bestemmende for kvaliteten af vores arbejde og vores produkter. Vi vil også gerne i fremtiden begejstre vores kunder med nye idéer og fremragende produkter. Derfor er vi meget omhyggelige med valg og kvalificering af leverandører – vi satser på leveringsdygtige og pålidelige leverandører, som vil arbejde sammen med os om en løbende forbedring af vores produkter og processer. Takket være nye teknologier, innovative idéer og en udpræget omkostningsbevidsthed skaber vi basis for den fælles succes. Dette partnerskabssamarbejde er forudsætningen for en permanent optimering af det relevante omfang af produktkvalitet, omkostninger, tid og service i værdiskabelseskæden.

Kravet til vores leverandører:

  • dokumenteret kompetence med hensyn til kvalitet, teknologi og innovation
  • konkurrencedygtige betingelser og ydelser, også på det internationale område
  • aktivt kvalitetsstyringssystem
  • førsteklasses organisation og aktiv kommunikation
  • virksomhedsstyring efter de mest moderne økologiske og sociale aspekter

Vores indkøbsafdeling agerer verden over og forfølger det mål at etablere et langsigtet og kooperativt samarbejde med leverandører, som kan garantere en konstant høj kvalitet og verdensomspændende konkurrencedygtighed. Dette lykkes os med hjælp fra specialiserede indkøberes knowhow, hvad angår nationale og internationale udbydere. Vores leverandører kommer fra forskellige brancher og regioner; deriblandt befinder sig virksomheder af enhver størrelse, for en virksomheds økonomiske styrke er ikke det eneste, der tæller her. Vi lægger meget større vægt på et langsigtet samarbejde, der er baseret på gensidig respekt og pålidelighed. Det er således af betydning for L&R, at vores partnere passer til os, hvad angår deres filosofi, etiske værdiforestillinger og ansvarlig omgang med ressourcer.

Vi forventer mere af vores forretningspartnere end levering af førsteklasses produkter, råvarer og tjenesteydelser. For os ligger de vigtige kontaktpunkter på de internationale markeder og partnere med hensyn til fælles succesrig produktudvikling og løbende forbedring.