Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Kvalitet

Af overbevisning førsteklasses og certificeret

Netop når det handler om L&R's medicinske produkter, danner den førsteklasses kvalitet basis for tillid og sikkerhed — og dette gælder for såvel brugeren som patienterne. Kvalitetsstyring efterleves og videreudvikles permanent hos L&R. Derfor arbejder koncernen udelukkende efter definerede standarder og med gennemprøvede råstoffer, tilkøbte dele, komponenter og tjenesteydelser.

Knowhow inden for udvikling og produktion, en fremragende kvalitetssikring og perfektionerede teknologier hører til L&R's stærke sider. Med en kombination af gennemprøvet og nyt skaber vi brugervenlige produkter. Her er to ting af særlig betydning: Sikkerhed og kvalitet.

L&R arbejder på grundlag af et internationalt anerkendt og certificeret kvalitetsstyringssystem. Her overholder vi internationalt gældende specifikke standarder og lovbestemmelser for fremstilling og salg af medicinske produkter. Kun produkter, der opfylder de internationale krav, mærkes tilsvarende (f.eks. CE-mærkning) og frigives til markedsføring. Ud over disse krævende lovmæssige rammer har vi dog også internt fastsat vidtrækkende standarder langs hele værdiskabelseskæden. Således forlader intet produkt huset uden at have klaret en omfattende kvalitetskontrol.

Ansvarstagning — vi efterlever kvalitet

Alle medarbejdere hos L&R er forpligtet til aktiv sikring af kvaliteten i processer, produkter og serviceydelser inden for deres eget miljø. Fremme af denne kvalitets- og ansvarsbevidsthed er en ledelsesopgave hos L&R. Ledelsen sørger for, at virksomhedens kvalitetspolitik og de dertil hørende systemer aktivt kommunikeres ud og forstås. Løbende videreudvikling hhv. kvalificering og den kontinuerlige forbedringsproces, der er fast forankret på alle virksomhedsområder, bidrager ligeledes til at øge medarbejdernes ansvarsbevidsthed og motivation.

Optimering ved forskning & service

Derudover arbejder L&R med talrige kliniske dataindsamlinger og casestudier for løbende at optimere vores produkter og behandlingskoncepter til vores kunder. Også servicekvaliteten har høj prioritet hos L&R. Kunderne har talrige fagligt kompetente kontaktpersoner til rådighed for at sikre en optimal behandling.